Sep 18, 2023

MATCH POINT: H. Baptiste def. K. Pliskova; Guadalajara 2R

Sep 18, 2023